درمان در منزل

بهترین خدمات توان‌بخشی

(کاردرمانی، فیزیوتراپی، گفتاردرمانی و ماساژتراپی)

تیم ما در جهت رفاه حال بیمار تمامی تجهیزات مورد نیاز را برای درمان در منزل بیمار انتقال می دهد. درمان در منزل تخصص ماست. با توجه به تعداد بالای ویزیت هایی که داریم توانسته ایم یک تیم مجرب متشکل از کاردرمان‌ها و فیزیوتراپیست‌های آقا و خانم در تمامی مناطق تهران و شهرهای اطراف داشته باشیم.

خدمات درمان در منزل
با برترین متخصصان کشور
توانبخشی بیماران سکته مغزی

توانبخشی

بیماران سکته مغزی

توانبخشی بیماران سکته مغزی

توانبخشی

بیماران فلج مغزی

توانبخشی کمردرد، شانه، گردن درد، زانو درد و درد مفصل هیپ

توانبخشی درد کمر، شانه

گردن، زانو و مفصل هیپ

توانبخشی کمردرد، شانه، گردن درد، زانو درد و درد مفصل هیپ

توانبخشی

بیماران ضایعه نخاعی (SCI)

توانبخشی بیماران ام اس

توانبخشی

بیماران ام اس

توانبخشی بیماران پارکینسون

توانبخشی

بیماران پارکینسون

توانبخشی ناهنجاری‌های اسکلتی (اسکولیوز، کایفوز)

توانبخشی بعد از عمل جراحی دست

توانبخشی

بعد از عمل جراحی دست

توانبخشی ناهنجاری‌های پا (ژنوواروم، ژنو والگوم و صافی کف پا)

توانبخشی ناهنجاری‌های پا

صافی کف پا، ژنوواروم و…

توانبخشی

آسیب‌های ورزشی

درمان در منزل

مراحل درمانی خود را در منزل طی کنید.

۱.

مشاوره رایگان

انتخاب بهترین نوع درمان

۲.

مجرب‌ترین متخصصان توانبخشی

مجموعه‌ای از برترین متخصصان

مجموعه‌ای از برترین متخصصان کاردرمانی، فیزیوتراپی و ماساژتراپی

دسترسی به برترین متخصصان کشور

سید هژیر صالحی
سید هژیر صالحی
کارشناس کاردرمانی از دانشگاه بهشتی
مهدی امیری
مهدی امیدی
کارشناس ارشد توانبخشی از دانشگاه تهران
محمد محمدی
کارشناسی کاردرمانی از دانشگاه شهیدبهشتی
شاهرخ کاهانی
شاهرخ کاهانی
کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه شهید بهشتی
علیرضا محمودی
کارشناسی کاردرمانی از دانشگاه تهران